Sản phẩm Giảm Giá (Có 3 sản phẩm)

Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình
Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch

Giá gốc: 150,000 vnđ


Giá bán: 100,000 vnđ

-33% Lượt xem: 116
Hồi sức cấp cứu dựa trên bằng chứng
Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch

Giá gốc: 350,000 vnđ


Giá bán: 100,000 vnđ

-71% Lượt xem: 123
Cập nhật điều trị theo phác đồ 2018
Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch

Giá gốc: 350,000 vnđ


Giá bán: 200,000 vnđ

-43% Lượt xem: 125