Chào mừng  " Khách"  đã ghé thăm.

Chiến thuật chẩn đoán loạn nhịp trên ECG

Giá bán: 100,000 vnđ   Giá gốc: 120,000 vnđ Tiết kiệm: -17%

Tình trạng : Còn hàng

Lời tựa

ECG vẫn là nền tảng trong chẩn đoán loạn nhịp tim, ngay cả sau khi bùng nổ công nghệ và mở rộng thêm các cơ chế loạn nhịp tim Trong khi nhiều sách giáo khoa truyền thống nhấn mạnh vào việc liệt kê loạn nhịp và nhận dạng mẫu, cuốn sách này hướng tới phương pháp dựa trên các nguyên tắc điện sinh lý đã biết. Về cơ bản, không có sự khác biệt về các nguyên tắc và chiến lược đằng sau việc hiểu được ECG và các manh mối trên điện tâm đồ. Mỗi trường hợp Câu hỏi lại cung cấp một "mẹo" quan trọng trong chẩn đoán.
Câu hỏi  nhiều lựa chọn không chỉ đưa ra cách tiếp cận vấn đề mà còn hướng dẫn cách phân tích và chiến lược tiếp cận một  ECG loạn nhịp

Mục lục

Giải thích chú ý và bảng chẩn đoán phân biệt v

Thay đổi độ dài chu kỳ (“Wobble”) v

Phân tích theo "khu vực" v

Nhịp nhanh trên thất đều. v

Nhịp nhanh trên thất đều kèm block VA (ít P hơn QRS) vi

Nhịp nhanh QRS rộng. vi

PR ngắn đột ngột vi

Kết thúc WCT bằng QRS hẹp có cùng khoảng chu kỳ. vii

Chương 1 - Tiếp cận điện sinh lý trong chẩn đoán ECG.. 1

Bài tự đánh giá 1-1. 9

Tự đánh giá 1-2. 10

Chương 2 - Chẩn đoán dựa vào sinh lý. 11

Câu hỏi  2-1. 14

Trả lời 14

Câu hỏi 2-2. 17

Trả lời 17

Câu hỏi 2-3. 20

Trả lời 20

Câu hỏi 2-4. 22

Câu hỏi 2-5. 26

Trả lời 27

Câu hỏi 2-6. 29

Trả lời 30

Câu hỏi 2-7. 32

Trả lời 33

Câu hỏi 2-8. 35

Trả lời 35

Câu hỏi 2-9. 37

Trả lời 38

Câu hỏi 2-10. 41

Trả lời 41

Câu hỏi 2-11. 43

Trả lời 44

Câu hỏi 2-12. 47

Trả lời 47

Câu hỏi 2-13. 51

Trả lời 51

Câu hỏi 2-14. 54

Trả lời 54

Chương 3 - Nhịp nhanh QRS hẹp. 57

Câu hỏi 3-1. 59

Trả lời 59

Câu hỏi 3-2. 62

Trả lời 62

Câu hỏi 3-3. 64

Trả lời 65

Câu hỏi 3-4. 67

Trả lời 68

Câu hỏi 3-5. 72

Trả lời 72

Câu hỏi 3-6. 76

Trả lời 76

Câu hỏi 3-7. 79

Trả lời 79

Câu hỏi 3-8. 82

Trả lời 82

Câu hỏi 3-9. 84

Trả lời 85

Câu hỏi 3-10. 86

Trả lời 86

Câu hỏi 3-11. 88

Trả lời 89

Câu hỏi 3-12. 92

Trả lời 92

Câu hỏi 3-13. 96

Trả lời 96

Câu hỏi 3-14. 100

Trả lời 100

Câu hỏi 3-15. 102

Trả lời 103

Câu hỏi 3-16. 106

Trả lời 106

Chương 4 - Nhịp nhanh phức bộ rộng. 109

Câu hỏi 4-1. 111

Trả lời 111

Câu hỏi 4-2. 114

Trả lời 114

Câu hỏi 4-3. 118

Trả lời 118

Câu hỏi 4-4. 121

Trả lời 121

Câu hỏi 4-5. 125

Trả lời 125

Câu hỏi 4-6. 128

Trả lời 128

Câu hỏi 4-7. 131

Trả lời 131

Câu hỏi 4-8. 134

Trả lời 134

Câu hỏi 4-9. 137

Trả lời 140

Câu hỏi 4-10. 145

Trả lời 145

Câu hỏi 4-12. 153

Trả lời 153

Câu hỏi 4-13. 155

Trả lời 155

Câu hỏi 4-14. 159

Trả lời 159

Câu hỏi 4-15. 163

Trả lời 163

Câu hỏi 4-16. 168

Trả lời 168

Câu hỏi 4-17. 170

Trả lời 170

Chương 5 - Dải nhịp. 173

Câu hỏi 5-1. 175

Trả lời 175

Câu hỏi 5-2. 177

Trả lời 177

Câu hỏi 5-3. 179

Trả lời 179

Câu hỏi 5-4. 182

Trả lời 182

Câu hỏi 5-5. 184

Trả lời 184

Câu hỏi 5-6. 187

Trả lời 187

Câu hỏi 5-7. 191

Trả lời 191

Câu hỏi 5-8. 193

Trả lời 194

Câu hỏi 5-9. 197

Trả lời 197

Câu hỏi 5-10. 199

Trả lời 200

Câu hỏi 5-11. 201

Câu hỏi 5-12. 203

Trả lời 203

Câu hỏi 5-13. 206

Trả lời 206

Câu hỏi 5-14. 208

Trả lời 209

Câu hỏi 5-15. 211

Trả lời 211

Chương 6- Nhịp nhanh không đều. 213

Câu hỏi 6-1. 214

Trả lời 215

Câu hỏi 6-2. 217

Trả lời 218

Câu hỏi 6-3. 221

Trả lời 221

Câu hỏi 6-4. 224

Trả lời 224

Câu hỏi 6-5. 227

Trả lời 227

Câu hỏi 6-6. 229

Trả lời 229

Câu hỏi 6-7. 231

Trả lời 232

Câu hỏi 6-8. 234

Trả lời 234

Câu hỏi 6-9. 237

Trả lời 237

Câu hỏi 6-10. 240

Trả lời 241

Câu hỏi 6-11. 243

Trả lời 243

Câu hỏi 6-12. 246

Trả lời 246

Câu hỏi 6-13. 248

Trả lời 248

Câu hỏi 6-14. 251

Trả lời 251

Câu hỏi 6-15. 254

Trả lời 255

Chương 7 - Chiến lược tiếp cận. 257

Câu hỏi 7-1. 259

Trả lời 259

Câu hỏi 7-2. 262

Trả lời 262

Câu hỏi 7-3. 265

Trả lời 266

Câu hỏi 7-4. 269

Trả lời 270

Câu hỏi 7-5. 273

Trả lời 273

Câu hỏi 7-6. 277

Trả lời 277

Câu hỏi 7-7. 279

Trả lời 280

Câu hỏi 7-8. 284

Trả lời 285

Câu hỏi 7-9. 288

Trả lời 288

Câu hỏi 7-10. 291

Câu hỏi 7-11. 294

Trả lời 294

Câu hỏi 7-12. 297

Trả lời 297

Câu hỏi 7-13. 300

Trả lời 301

Câu hỏi 7-14. 306

Trả lời 306

 

Bình luận

Được Xem Nhiều

Lỗi cần tránh trong cấp cứu Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch
200,000 vnđ
Cập nhật điều trị theo phác đồ 2018 Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch
200,000 vnđ
Hồi sức cấp cứu dựa trên bằng chứng Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch
100,000 vnđ
Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch
100,000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Lỗi cần tránh trong cấp cứu
Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch

Giá gốc: 320,000 vnđ


Giá bán: 200,000 vnđ

-38%